Dr Charles Tannock

Member of the European Parliament for London

Barroso ustoupil, aby neprohrál

Lidove Noviny - 29 October 2004

Katerina Šafaríková

Více casu na sestavení komise potrebuje její šéf Durao Barroso, aby vyhovel požadavkum europoslancu.


BRUSEL - Je to velký den pro Evropský parlament, znelo ve stredu štrasburskými kuloáry poté, co predseda nastupující komise José Barroso na poslední chvíli stáhl žádost o duveru europoslancu. Obával se totiž, že by se dockal negativního výsledku. Jeho kapitulace je hodnocena jako podcenení nálady mezi cleny unijního snemu a dukaz, že parlament prestává být "sborem mickey-mousu, jehož názor mohou všichni ignorovat", jak to okomentoval socialista Poul Nyrup Rasmussen.

Barroso ješte den pred plánovaným hlasováním veril, že komise získá potrebnou podporu. Zlom prišel ve chvíli, kdy socialistická frakce v europarlamentu vyzvala svých 200 clenu, aby jednotne hlasovali NE, a také vetšina rozpolcených liberálu potvrdila, že bude komisi vetovat. "Dospel jsem k záveru, že výsledek hlasování by nebyl dobrý pro evropský projekt, a proto vás dnes nepožádám o duveru. Potrebuji víc casu, abych zajistil komisi silnou podporu," rekl pak Barroso pred europoslanci v hodinu, kdy se melo zacít hlasovat. Na jeho slova reagoval sál hlasitým potleskem a stejne ho odmenil, když Barroso prohlásil, že EP "prokázal vitální úlohu pro evropskou integraci."

Socialisté, kterí stáli v cele revolty europoslancu proti nové komisi kvuli kontroverzi okolo Rocca Buttiglioneho a také proto, že Barrosuv tým obsadili z vetší cásti ekonomictí liberálové, okamžite poté oslavovali "velké vítezství" levice. Centristé zase prohlásili, že EP dokázal, že si za svými postoji dokáže stát. Pravicoví poslanci, kterí Barrosa z vetší cásti podporovali, se omezili jen na ocenení jeho kroku, jenž podle nich byl v dané situaci racionálním rešením hrozícího konfliktu mezi institucemi unie. Objevily se však mezi nimi i názory, že Barroso nemel boj vzdávat. "Kdyby se hlasovalo, bylo by to cistší rešení. Navíc by se ukázalo, kde kdo stojí, protože hlasování o komisi je jmenovité," rekl napríklad nemecký konzervativec Bernd Posselt.


Výsledek do mesíce

Barrosa nyní cekají týdny vyjednávání s clenskými státy o novém složení týmu. Prohlásil, že nepujde o totální prestavbu, pouze provede "nekolik nutných zmen" a rád by to stihl do mesíce - parlament muže o komisi hlasovat už na své príští schuzi v polovine listopadu. Odmítl komentovat, jakou vládu požádá o výmenu komisare a komu pouze zmení resort. Pripustil nicméne, že už nemuže akceptovat komisare, s nímž by mel parlament "vážné problémy". Jeho role bude težká nejen proto, že proti sobe má národní vlády, které nebudou chtít ukázat povolnost europoslancum, ale také proto, že bude muset zohlednit rozložení sil v EP, aby získal pro komisi duveru "napríc politickým spektrem". "Bylo by špatné, kdyby nyní Barroso šel na ruku levici a vymenil vetšinu ekonomicky liberálních komisaru. Je otázka, zda bychom pak mohli podporit komisi pro zmenu my," vyjádril úvahy v nejsilnejší pravicové formaci v EP britský konzervativec Charles Tannock.

"Barroso si uvedomil sílu opozice v parlamentu príliš pozde a chybne se spoléhal na to, že národní vlády své europoslance zpacifikují. Parlament se ale stává samostatným telesem, které nelze z metropolí kontrolovat," míní John Palmer, reditel bruselského Centra pro evropskou politiku. "Kdyby býval Barroso alespon vyjmul Buttiglionemu lidskoprávní cást portfolia, mohlo být všechno jinak. Ale ješte si muže zachránit kuži a svoji autoritu posílit, pokud prijde s týmem, který zohlední nejvetší výtky poslancu."
Privacy Policy